“Het is goed als de grootste financiële verplichting die u aangaat op de juiste wijze is geregeld” PAUL BANNINK
Horizontal Bar
Of u nu ondernemer bent of in loondienst werkt, we hebben allemaal onze specifieke wensen en doelstellingen. bekijk >
Als ondernemer in vastgoed komt u kansen tegen in de markt die u wilt verwezenlijken. bekijk >
De woningmarkt lijkt weer wat aan te trekken en dat is een positieve ontwikkeling. bekijk >
Centaurus Finance begeleidt MKB bedrijven bij het verkrijgen van een financiering bekijk >

Nieuwe hypotheek regels: wat is er veranderd en waar liggen nu kansen?

De woningmarkt lijkt weer wat aan te trekken en dat is een positieve ontwikkeling. Er is de afgelopen jaren echter veel veranderd in de financiering van particuliere woningen. Hieronder staan de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen op een rij.

Bij aankoop van een nieuwe woning

➢ Voor starters op de woning markt is de hypotheekrente alleen aftrekbaar mits de hypothecaire lening in 30 jaar wordt afgelost. Dit kan alleen door middel van een annuïteiten of lineaire hypotheek. Alle andere vormen van hypotheken (aflossingsvrije, spaar- en beleggingshypotheken) zijn voor starters afgeschaft.

➢ Dit heeft consequenties voor de woonlasten. Door de verplichte aflossing zullen deze gemiddeld hoger liggen dan voorheen. In feite zijn we terug naar de situatie van de eind jaren zeventig.

➢ Voor doorstromers op de woningmarkt geldt een overgangsregeling en kun je eventueel de huidige hypotheekconstructie meenemen. Indien je meer leent dan de huidige hypotheek dan valt het extra bedrag onder de nieuwe regels.

➢ De maximale financiering is 104% van de marktwaarde van de woning en wordt komende jaren met 1% per jaar teruggebracht tot 100%. Dit betekent dat inbreng van eigen middelen noodzakelijk wordt bij de aanschaf van een nieuwe woning. Voor de potentiele starters op de woningmarkt is het opbouwen van spaargeld dus noodzakelijk.

Gunstige regelingen voor aflossen van de hypotheek en schenken van vermogen

➢ Op dit moment geldt dat schenkingen tot 100.000 euro vrij van schenkingsbelasting ontvangen kunnen worden, mits aangewend voor de eigen woning. Ofwel door aflossing van de hypotheek van de woning, voor verbetering van de woning of de aanschaf van een nieuwe woning. Dit kan interessant zijn voor familie of vrienden die vermogen belastingvrij willen overdragen.

➢ Bij veel banken geldt sinds december 2013 een regeling dat het bedrag van de hypotheek dat boven de WOZ waarde uitkomt boetevrij afgelost kan worden. Dit kan in combinatie met de belastingvrije schenking van maximaal 100.000 euro interessant zijn. Voor alle hypotheken geldt dat je minimaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij kan aflossen.

Kosten advies van particuliere woonhuis financieringen

➢ Sinds de oprichting van Centaurus Finance wordt bij de klant een advies fee in rekening gebracht en geen inkomsten/provisies van geldverstrekkers ontvangen. Sinds 1 januari 2013 is het bij wet verboden dat geldverstrekkers provisies betalen aan adviseurs, dit zorgt naar ons idee voor een zuivere verhouding tussen klant en adviseur. Centaurus Finance juicht deze wetgeving dan ook toe.

➢ Voor zowel banken als financieel adviseurs geldt dat zij verplicht zijn om aan hun klant een advies fee in rekening te brengen. In de regel is het dus niet voordeliger om rechtstreeks bij een bank een hypotheek af te sluiten. Daarnaast is een financieel adviseur niet gebonden aan de rentetarieven en producten van 1 bank, er zijn op dit moment ca. 35 verschillende hypotheek verstrekkers in Nederland. De meeste financieel adviseurs kunnen met vele aanbieders van hypotheken zaken doen.

Persoonlijk advies

Door de ontwikkelingen in de banksector worden hypotheken steeds minder makkelijk verschaft. De eisen die gesteld worden liggen hoger en met name complexe hypotheken van bijvoorbeeld ondernemers vragen veel tijd.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden voor uw nieuwe of bestaande woonhuis financiering neem dan contact op voor een persoonlijk en onafhankelijk advies.

Horizontal Bar

©Centaurus Finance, Amsterdam. over ons voor wie diensten portfolio contact